Splošni pogoji nakupa prek vidaXL Marketplace

1. člen - Definicije

vidaXL Marketplace 

Zasebna družba z omejeno odgovornostjo vidaXL Marketplace Europe B.V., ki se nahaja na naslovu Mary Kingsleystraat 1, (5928 SK) Venlo. Deluje na Nizozemskem pod številko DDV NL859812108B01, trguje v okviru gospodarske zbornice (KvK) številka 74214802 na spletnih mestih vidaXL.at, vidaXL.bg, vidaXL.cz, vidaXL.de, vidaXL.dk, vidaXL.ee, vidaXL.fi, vidaXL.hr, vidaXL.hu, vidaXL.lt, vidaXL.lv, vidaXL.pl, vidaXL.ro, vidaXL.si, vidaXL.sk;

Okolje

Spletno mesto vidaXL Marketplace. Spletni naslov je „vidaXL“, ki mu sledi razširitev države (.nl / .be / .co.uk itd.). Na primer www.vidaxl.nl in katera koli druga aplikacija, zasnovana pri vidaXL Marketplace.

Platforma

Okolje, v katerem tretje stranke uporabnikom ponujajo izdelke.

Uporabnik

Vsak obiskovalec okolja.

Prodajalec

Tretja oseba, pravna ali fizična oseba, ki uporabnikom ponuja izdelke prek platforme

Stranka: uporabnik okolja, ki nadaljuje z nakupom izdelka prek platforme.

Stranka

Uporabnik okolja, ki nadaljuje z nakupom izdelka prek platforme.

Sporazum o nakupu

Sporazum o nakupu, ki nastane med prodajalcem in stranko prek platforme.

2. člen - Veljavnost

2.1 Ti pogoji veljajo za naročanje in nakup izdelkov pri prodajalcih prek platforme (v nadaljevanju: Splošni pogoji nakupa prek vidaXL Marketplace). S temi pogoji se lahko obrnete tudi na spletno mesto vidaXL Marketplace.

2.2 Vsak kupec, ki odda naročilo za izdelek, ki ga prodaja prodajalec v okolju, sprejma veljavnost Splošnih pogojev nakupa prek vidaXL Marketplace.

2.3. Odstopanja od Splošnih pogojev nakupa prek vidaXL Marketplace so lahko podana v pisni obliki. Preostale določbe bodo ostale v polni veljavi.

2.4 Ti Splošni pogoji nakupa prek vidaXL Marketplace veljajo tako za kupce, ki so kvalificirani kot (splošni) potrošniki, kot kupce, ki so kvalificirani kot poslovni potrošniki.

2.5 Vse pravice in zahtevki, kot je določeno v teh Splošnih pogojih nakupa prek vidaXL Marketplace in vsi nadaljnji dogovori, ki so sklenjeni v korist tržišča vidaXL Marketplace, so prav tako določeni v korist posrednikov in drugih tretjih oseb, ki so povezane s tržiščem vidaXL Marketplace, vključno s prodajalcem.

2.6 vidaXL Marketplace ima pravico spremeniti Splošne pogoje nakupa prek vidaXL Marketplace. Spremenjeni pogoji bodo začeli veljati takoj, ko bodo objavljeni na spletni strani. Če kupec po tem odda naročilo, s tem sprejema veljavnost teh pogojev.

3. člen - Stik s stranko

3.1 Stranka mora izpolnjevati vsaj naslednje zahteve:

- Stranka mora imeti uporabniški račun na vidaXL Marketplace;

- Stranka je stara najmanj 18 let;

- Stranko se lahko kontaktira prek elektronske pošte.

3.2 vidaXL Marketplace je vedno upravičeno do neobdelave določenih naročil prodajalcev ali določanje pogojev za določena naročila.

3.3 Stranka drugim ne sme dovoliti uporabe svojega računa.

3.4 Stranka izjavlja, da bo ravnala v skladu s Splošnimi pogoji nakupa prek vidaXL Marketplace in vsemi veljavnimi zakoni in drugimi predpisi.

3.5 Stranka je odgovorna za točnost podatkov v svojem računu.

4. člen - Ponudbe tretjih oseb

4.1 vidaXL Marketplace je komercialni zastopnik prodajalca. Naročnik potrjuje, da je med kupcem in prodajalcem sklenjen sporazum o nakupu in da vidaXL ni ali ne bo del tega sporazuma.

4.2 V primeru vprašanj ali pritožb glede izdelkov, ki jih je kupila stranka, se mora stranka obrniti neposredno na ustreznega prodajalca. Stranka se zaveda, da se v teh primerih ne more obrniti na vidaXL Marketplace in da vidaXL Marketplace na noben način ne odgovarja, niti za okvare kupljenih izdelkov.

5. člen - Naročilo in dostava

5.1 Stranka lahko naročilo na vidaXL Marketplace odda prek običajnega postopka naročanja izdelka, ki ga ponuja prodajalec.

5.2 Stranka od prodajalca prejme račun.

5.3 Lastništvo dobavljenih izdelkov se prenese šele, ko stranka izpolni svoje plačilne obveznosti.

6. člen - Povračilo in plačilo

6.1 Kupec nakupno ceno izdelkov, kupljenih pri prodajalcu prek platforme, dolguje vidaXL Marketplace. Stranka ne izpolni svoje dolžnosti do plačila z neposrednim plačilom prodajalcu.

7. člen - Določbe za nakupe pri prodajalcih

7.1 Če stranka kupi izdelek pri prodajalcu prek platforme, se stranka zaveže, da bo prebrala in sprejela splošne pogoje prodaje prodajalcev, pri katerih prek platforme kupi enega ali več izdelkov.

8. člen - Informacije in uporaba podatkov

8.1 Stranka bo pozorno spremljala svojo e-pošto, da bo lahko pravočasno upoštevala informacije, ki jih bosta poslala vidaXL Marketplace ali prodajalec.

8.2 vidaXL Marketplace ne odgovarja za nobene informacije, ki se ne pojavijo pravočasno ali se pojavijo nejasne, ali za kakršne koli očitne napake, ne glede na to, iz kje informacije izvirajo ali komu so posredovane.

8.3 Stranka izjavlja, da je seznanjena in se strinja s tem, da bo njeno ime in naslov, elektronski naslov in telefonska številka posredovana prodajalcu v obsegu, ki je potreben za izvajanje sporazuma o nakupu ali če je stranka to odobrila. Prodajalec ima pravico uporabljati podatke stranke le, če je to potrebno za izvajanje in uresničevanje sporazuma o nakupu ali če je kupec podal dovoljenje za uporabo podatkov.

8.4 Naročnik priznava, da je sistem ocenjevanja del prodajnega procesa. Stranka bo povabljena po elektronski pošti. Stranka izjavlja, da bo sodelovala v dobri veri, v primeru, da se odloči za sodelovanje. Stranka jamči, da so vse informacije, ki jih posreduje, pravilne in ne zavajajoče. Stranka se bo vzdržala širjenju in / ali omembi žaljivih, grozečih in / ali obrekovalnih informacij.

8.5 vidaXL Marketplace je vedno upravičeno do neobjave ocene na spletnem mestu ali odstranitve ocene, če je v nasprotju z zakoni ali predpisi, javnim redom in/ali moralo.

9. člen - Komunikacija med stranko in prodajalcem

9.1 Vso komunikacijo med kupcem in prodajalcem, ki poteka prek vidaXL Marketplace, si lahko vidaXL Marketplace ogleda in uporabi za:

  • Zagotavljanje podpore stranki in / ali prodajalcu v primeru vprašanj in / ali težav;
  • Ocenjevanje, ali prodajalec izpolnjuje zahteve;
  • Izboljšanje postopka analiziranja

9.2 Stranka daje vidaXL Marketplace dovoljenje za shranjevanje, ogled in uporabo komunikacije v skladu z določbami 1. odstavka tega člena.

10. člen - Razno

10.1 vidaXL Marketplace ima pravico, da omeji, ne odobri ali prekliče določene privilegije ali blokira uporabo računa ali možnost naročanja, zavrne ali omeji prodajalčeve izdelke na vidaXL Marketplace, odvisno od poslovne zgodovine stranke; po lastni presoji.

11. člen - Določbe

Če ena od določb teh pogojev postane ali je neveljavna, to ne vpliva na druge določbe. Neveljavno določbo se nadomesti z veljavno določbo, ki je čim bližje neveljavni določbi.

vidaXL Marketplace je vedno upravičeno do ukinitve funkcionalnosti za namene ponudb prodajalcev na vidaXL Marketplace.

12. člen - Pravo in pristojnost

Splošne pogoje nakupa prek vidaXL Marketplace ureja izključno nizozemska zakonodaja. Vsi spori, ki izhajajo iz teh pogojev, so izključno napoteni na okrožno sodišče Oost-Brabant, lokacija 's-Hertogenbosch, razen če zakon izrecno določa drugo sodišče.